fbpx

Corona brengt leiders naar boven

‘6 tips die je helpen als leidinggevende in crisissituaties’

Nu het Coronavirus in alle hevigheid zich verspreid over de wereld, mensen zich afvragen waar het ophoudt, bedrijven hun medewerkers naar huis sturen en supermarkten kampen met hamsterende burgers en logistieke uitdagingen, kijken wij vanuit een hele andere hoek naar wat er om ons heen gebeurt. Welke leiders staan op en wat maakt het dat we hen willen volgen?! Maar evenzo interessant is het om te zien welke leiders door de mand vallen. Zoals Winston Churchill ooit eens zei ‘never waste a good crisis’. En dat gaan we zeker niet doen!

Leiders staan op in tijden van crisis

Natuurlijk is het een ongekend scenario en zou het niet misstaan in een fictie roman. Maar het gebeurt écht, onder onze neus en we hebben geen idee waar het ophoudt. Voor ons een tijd om te kijken naar het leiderschap. Wat voor type leider hebben we nodig en staan deze leiders ook op?

In tijden van stress zoeken we een dominante leider. Een leider die het belang en het voortbestaan van de groep garandeert. Dan is er geen tijd voor ellenlange discussies, maar willen we richting en een plan. We zoeken de leider die integer is en voorraden op een eerlijke manier verdeeld. Een leider die luistert naar adviezen, weerstand opzoekt maar vervolgens ook kordaat knopen weet door te hakken. Nu is het moment om leiding te nemen. Nu is het moment om te laten zien uit welk hout je als leidinggevende gesneden bent.

Maar de leidinggevende die te dominant optreedt, dat wekte tot voor kort vaak allergische reacties op bij mensen. De ‘pratende managende’ manager is wars van ‘militaire’ toestanden. Als de opdrachten binnen stromen, de producten verkocht worden voordat deze geproduceerd zijn en we enorme winsten realiseren met slechts een paar foto’s op Instagram of door het op een goed moment aankopen van een paar fictieve crypto’s, dan is het voor iedereen mogelijk om leiding te geven. Bedrijven redden vaak zichzelf. We slaan vervolgens door in de bureaucratie en we moeten in zo’n situatie vooral oppassen dat we onszelf niet ‘dood overleggen’, te veel mensen benoemen op niet cruciale functies, managementlagen toevoegen en producten gaan maken die geen waarde toevoegen. Het niet nemen van beslissingen werkt dan vaak prima. Voor je het weet zijn we een week verder en is de discussie van tafel. Heerlijk leiding geven, toch?

Nu staan de leiders op! Er wordt een enorm beroep gedaan op cruciale functies zoals de gezondheidszorg, openbaar vervoer, kinderopvang en publieke functies als brandweer, politie en Defensie. Maar ook niet cruciale functies staan ineens voor lastige keuzes. Hoe ga ik mijn business overeind houden? Stuur ik mijn mensen naar huis? Hoe ga ik mijn lasten dekken zonder dat ik zelf enige inkomsten genereer? Tijd voor maatregelen, tijd voor richting, tijd voor leiderschap.

De Minister-President als lichtend voorbeeld

Voor het eerst sinds 1973, staat er iemand op. Iemand die nogal eens verguisd is om een verkeerde lach, op het verkeerde moment. Een politiek leider in een calvinistisch land. Een leider die voor het oog van meer dan 5 miljoen televisiekijkers uitlegt waarom we welke beslissing nemen. Een leider die richting geeft. Een leider die ervoor kiest om eerlijk te delen zodat ook de cruciale functiehouders in onze maatschappij niet voor lege schappen staan. Een leider die oproept tot saamhorigheid en kameraadschap. Een leider die niet verdeelt maar verbindt. Daar worden we blij van. Dat wekt vertrouwen.

LiDRS bibliotheek

Zo keken we ook naar de president van de Verenigde Staten. En wat een ander gevoel hadden we hierbij. ‘Keep America great’ was zijn credo. Maar Trump zakte volledig door het ijs. En CNN had het niet beter kunnen verwoorden. ‘Het doel was om evenzo krachtig op te treden als President Bush na 9-11. Maar het tegendeel gebeurde. Zijn speech van afgelopen woensdag benadrukte vooral zijn slechte voorbereiding, enorme narcisme en half bakken politieke ideeën’. Waar eerder in de week het Corona virus werd weggelachen, was het nu toch serieus. Maar Trump weigerde de échte issues te benoemen zoals bijvoorbeeld het tekort aan ziekenhuisbedden op Intensive Cares, zoals Rutte dat helder aangaf. We zijn al langer geen voorstander van narcistisch en populistisch Trump maar dit was nou precies zo’n moment geweest om te laten zien uit wat voor hout je gesneden bent. Mission failed, big time!

LiDRS Bibliotheek

(Staff Photo By Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald)

Wat leert dit ons over leiderschap?

We zien dat er een bepaald soort leiderschap nodig is in crisis situaties. Niks nieuws onder de zon, maar in hoeverre wijkt dit soort leiderschap af van de normale omstandigheden.  En hier zijn de meningen over verdeeld. Wij zijn van mening dat een crisis alleen maar de impact van jouw handelen als leider vergroot . Een crisis is uiteindelijk maar een tijdelijke verstoring van opereren onder normale omstandigheden. Uiteindelijk weten we al uit diverse onderzoeken naar leiderschap dat de meeste effectieve leiders kunnen schakelen in hun leiderschapsstijl als de omstandigheden hierom vragen.  Hierbij een aantal tips om als leidinggevende een crisis het hoofd te bieden en jouw nadruk te verleggen:

 

  1. Wek vertrouwen

In tijden van stress zoeken we vertrouwen. De ‘Bokito’ die weet wat hij of zij wil. Die de situatie onder controle heeft en een plan in de achterzak om eventueel op te schalen. Vertrouwen wekken is perceptie. Natuurlijk voel je twijfel als leidinggevende. Natuurlijk weet je niet alles zeker, maar dit is het moment om dat gevoel achterwege te laten. Weet je het niet, dan zoeken we dat uit of gaan we samen op zoek naar een oplossing.

  1. Wees empathisch

De mensen willen gehoord worden. En voordat ze jou horen, moet er het gevoel zijn dat je hen hoort. Dat kan al eenvoudig door begrip voor de situatie te tonen, medeleven te uiten en alle andere manieren om aan te tonen dat je hen begrijpt. Pas dan zitten we in een modus om te beginnen met luisteren.

  1. Communiceer helder

We zullen mensen moeten betrekken bij ‘wat’ er gebeurt. Er wordt van leiders verwacht dat ze de mensen meenemen in de stappen die we gaan nemen en waarom we deze stappen nemen. We zullen de juiste informatie moeten delen, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid. We zijn tijdens stressvolle situaties niet in staat om te veel informatie te verwerken. Houd hier rekening mee.

  1. Toon daadkracht en besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid en daadkracht zijn cruciaal. Dit geeft richting en helderheid. Aanpassen en bijschaven op basis van nieuwe informatie is prima. Als je dit maar helder communiceert.

  1. Denk aan het groepsbelang

Het gaat in tijden van crisis altijd om de groep. En die belangen behartig jij als leidinggevende. Benoem dan ook het feit dat de groep, het geheel, de organisatie en al haar medewerkers prioriteit 1 zijn. Jij als leidinggevende was al niet heel belangrijk, maar nu nog veel minder.

  1. Gebruik de experts en wees eerlijk

Gebruik de mensen om je heen. Het heeft geen zin om kennis te veinzen. Als je experts hebt rondlopen, betrek heb bij de besluitvorming. Verdiep je in de materie en zorg dat je begrijpt wat je zegt. Weet je het antwoord niet, dan weet je het niet. Ook dat wekt vertrouwen met de juiste communicatie.

LiDRS bibliotheek

Corona en LiDRS

Ook LiDRS heeft te kampen met de gevolgen van het virus. Maar we zitten niet stil. We werken achter de schermen aan productontwikkeling, artikelen, boekrecensies, workshops, trainingen en nog betere programma’s om teams en organisaties beter te laten draaien. En dat kan prima vanuit huis. Jij, maar ook wij hebben baat bij het ‘flatten the curve’ en dragen onze steen bij om zo snel als mogelijk weer onder normale omstandigheden ingezet te worden.

Natuurlijk faciliteren we ook leiderschapsontwikkeling in crisissituaties. Sinds begin dit jaar hebben we een workshop ‘Explosief leiderschap‘ waarbij we alle bovengenoemde elementen uitvoerig trainen. Specifieke competenties die in deze workshop naar voren komen zijn; stressbestendigheid, communicatie, teamwork, Situational Awareness en nog veel meer. Kijk maar eens op onze website.

Uiteraard kun je ook deelnemen aan onze geplande trainingen of het ‘performance improvement programma‘ in jouw organisatie uitrollen. Wil je meer weten, neem dan contact op via info@lidrs.nl of bel met 085-4018368.