fbpx

Leiderschapscoaching

“De taak van een leider is om mensen te brengen naar waar ze niet geweest zijn maar altijd hoopten te komen”.

LiDRS Leiderschapscoaching in een veranderende wereld?

Onze werkomgeving is de laatste jaren sterk veranderd. In de ontwikkeling van het “selfietijdperk” speelt individualisme een grote rol. Nog nooit stond het belang van de individu zo centraal. Ook veranderende organisaties verwachten veel van het aanpassingsvermogen van medewerkers. Deze nieuwe realiteit vraagt daarom ook om nieuw leiderschap.

Mensen en organisaties hebben meer en meer behoefte aan inspirerende en gepassioneerde leiders. Leiders die in staat zijn om mensen in een dynamische wereld mee te nemen op zoek naar de passie om met elkaar aansprekende resultaten te boeken. Als een 2e natuur samen op zoek naar nieuwe uitdagingen. Leiderschap met visie, passie, discipline en geweten. Een leider die doelen stelt, mensen inspireert en vanuit een intrinsieke motivatie deze doelen laat bereiken. Leiders met het vermogen om een helder beeld te vormen bij persoonlijke normenkaders, overtuigingen en drijfveren. Alleen dan is hij/zij in staat persoonlijke gedragspatronen en emoties te herkennen, erkennen en in te zetten op weg naar persoonlijke leiderschapscoaching. Leiders die stimuleren dat medewerkers zich persoonlijk ontwikkelen en kritisch zijn op zichzelf en hun omgeving. Leiders met oprechte aandacht voor persoonlijke behoeften, wensen en zorgen maar ook respect en waardering voor prestaties.

LiDRS Leiderschapscoaching als ontdekkingsreis

Een leider kan zijn emoties en spanningen niet “thuislaten”. Dit maakt het contact tussen leidinggevenden en zijn/haar mensen uniek en vraagt daarmee in veel gevallen maatwerk. Leiderschapscoaching is een ontdekkingsreis naar de persoonlijke ontwikkeling, op zoek naar de ingrediënten die nodig zijn om anderen zichzelf te laten ontwikkelen. Een reis voor leidinggevenden die dit unieke contact inzetten om meer uit zichzelf, maar ook uit hun teams halen. Een reis waarin de duisternis van de schaduw achter de persoon wordt belicht en verborgen motivaties en drijfveren zichtbaar worden gemaakt. De beste route naar persoonlijke leiderschapsontwikkeling ligt in een landschap gevuld met de kwetsbaarheden en risico’s. Op een pad waarop het maximale potentieel van organisatie en individu wordt ontdekt en ontsloten.

LiDRS Leiderschapscoaching in “onrustige veiligheid”

Meer en meer wordt van organisaties, teams en professionals verwacht dat ze in een veranderende omgeving in staat zijn om “duurzaam te presteren”.  Een leider moet daarom in staat zijn om een situatie van “onrustige veiligheid” te creëren. Het ontwikkelen van een organisatie waarin heldere doelstellingen zijn gekoppeld aan een het gevoel van een veilige werkomgeving. Het op de juiste manier inzetten van persoonlijke talenten is van groot belang om in deze “onrustige veiligheid” doelen te kunnen halen?

Welke kwaliteiten moet een leider inzetten om te medewerkers te kunnen ondersteunen bij het behalen van het beoogde resultaat?

Leiderschap met taakgerichte steun maar ook met oog voor de gevoelens van de medewerkers. Leiderschap met voldoende veilige ruimte voor medewerkers om zichzelf te ontwikkelen, ideeën in te brengen en met voldoende sturingsmogelijkheden op de wijze waarop doelstellingen worden gehaald.

LiDRS Leiderschapscoaching

Als basis voor de LiDRS Leiderschapscoaching staan zelfinzicht en bewustzijn centraal. Onbewuste gedachten en gevoelens die belemmerend werken worden zichtbaar gemaakt en losgeweekt. Hierdoor ontwikkel je het vermogen om vanuit een neutrale houding jezelf en situaties te beoordelen zonder de verstoring van oude opvattingen, overtuigingen en normen & waarden. Dynamisch maatwerk met op de persoon en situatie afgestemde werkvormen. Geen “walk in the park” maar hard werken in een leerspiraal met vele reflectiemomenten op weg naar persoonlijke groei. Samen met uw coach loopt u hand in hand door uw dagelijkse realiteit en spiegelen we uw handelingen aan het bovenliggende denken. Altijd herkenbaar en veelal confronterend.

Het ijsbergmodel van McClelland

Het model van McClelland toont aan de hand van een ijsbergmodel hoe gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Het kleinste deel van de ijsberg bevindt zich boven de waterlijn wat zichtbaar gedrag, kennis en vaardigheden van mensen representeert. Het grootste gedeelte van de ijsberg zit onder water. Hier bevinden zich de onbewuste en onzichtbare opvattingen, overtuigingen, normen en waarden, drijfveren en motieven. De componenten onder de waterlijn hebben invloed op het zichtbare gedrag boven de waterlijn. In de LiDRS Leiderschapscoaching wordt voelen, denken en doen in lijn gebracht zodat gewenste veranderingen duurzaam worden gerealiseerd.

De logische NLP-niveaus van Beatson

Verandering in werk en leven worden vaak gezocht op het niveau van omgeving en gedrag. Realiteit is dat duurzame verandering bijna zonder uitzondering te vinden is op een bovenliggend niveau. LiDRS Leiderschapscoaching richt zich op het leggen van persoonlijke verbindingen tussen de verschillende niveaus. Het bewust worden van het eigen bestaan in relatie tot de persoonlijke werk- en leefomgeving. Kernreflectie op eigenlijke gewenste situatie (missie) in relatie tot de beperkingen die worden ervaren op het bereiken hiervan. Het model van Beatson kent een duidelijke gelaagdheid en hiërarchie. Uitgangspunt van het model is dat veranderingen op ieder niveau invloed heeft op de onderliggende niveaus.

Het herkennen, erkennen en effectief inzetten van persoonlijke kernkwaliteiten

Reflectie met als doel het snel vinden van oplossingen voor praktische problemen is veelal een “quick win” maar biedt geen duurzame oplossing. Het richt zich veelal op de buitenste schillen van het “ui model” van Kortenhage. Kernreflectie richt zich op twee diepste niveaus van de persoonlijkheid. Wat is het beperkende gedrag? Wat zijn de beperkende overtuigingen? Wat zijn de beperkende gevoelens? Het antwoord op deze vragen vormt het essentieel aandachtspunt op zoek naar het herkennen, erkennen en effectief inzetten van de persoonlijke kernkwaliteiten (Offman).

Leiderschapscoaching met voice dialog (Hal en Sidra Stone)

Veel onderdelen van ons lichaam, zoals ons hartslag en ademhaling, functioneren zonder dat we hierbij stilstaan. Ook een groot deel van ons dagelijkse handelen gebeurt ogenschijnlijk onbewust vanuit onze persoonlijke opvattingen, overtuigingen en normen & waarden. Ook opvoeding, socialisatie, maatschappelijke invloeden en biologische aanleg spelen een grote rol in onze persoonlijke ontwikkeling. Uitdagingen zijn daarbij in ieder deel van ons leven anders.

In onze ontwikkeling zoeken we naar het vinden van een balans tussen “ons zelf” kunnen zijn en ons aan te passen aan de uitdagingen van het leven. Tijdens deze ontdekkingstocht wordt vaak een innerlijke strijd gestreden waarin we onze persoonlijkheid ontwikkelen. Een persoonlijkheid met vele gezichten. Een persoonlijkheid met vele lagen of subpersoonlijkheden. Ook deze subpersoonlijkheden, ook wel “ikken” genoemd, functioneren veelal zonder dat we hierbij stilstaan en zijn grotendeels verantwoordelijk voor onze automatische reacties en gedrag. Om bewuster en effectiever sturing te kunnen geven aan het eigen handelen is het bewust zijn van de persoonlijke drijfveren, gevoed door onze “ikken”, van groot belang.

Voice dialog is een methode om de vele in ons aanwezige interne “ikken” aan het woord te laten. Het identificeren van de primaire “ikken” die een groot deel van de sturing voor hun rekening nemen. Maar ook het herkennen en erkennen van “ikken” die ons op afstand luidkeels toeschreeuwen maar veelal geen gehoor vinden.

In de LiDRS Leiderschapscoaching gaan we op zoek naar de “ikken” die uw gedrag onbewust sturen en de “ikken” die slechts latent aanwezig zijn. We gaan gericht op zoek naar het ontsluiten van de potentie van de “ikken” die de balans brengen in uw persoonlijkheid. Op weg naar het ontdekken van de neutrale “ik”. De neutrale “ik” die in het oerwoud van “ikken” objectief beoordeeld en afgewogen keuzes maakt.

LiDRS in de praktijk
Wij helpen u graag bij uw persoonlijke ontwikkeling tot een betere leider. Een mooie kennismaking met LiDRS en de trainingen die wij voor u organiseren is bijvoorbeeld de Masterclass Leiderschap, vervolgens kunt u uw kennis uitbreiden met het LiDRS Practioner Program en daarna kunt u zelfs door naar ons Master Program. Al deze trainingen zijn erop gericht om van u een betere leider te maken. Door middel van diverse voorbeelden uit de praktijk, theorie, veel oefenen en de ervaringen van de mede-trainees, geeft LiDRS u handvatten om uw rol als leider te verbeteren.