fbpx

LiDRS-model

lidrsmodel

Het leiderschapsmodel van LiDRS is eenvoudig te gebruiken. Door het invullen van een vragenlijst komt u tot uw weergave van het LiDRS-model. Hiermee krijgt u inzicht in uw sturingsmogelijkheden als leider.

Bekijk trailer

 

Het LiDRS-model®, een leiderschapsmodel dat helpt bij échte ontwikkeling

Het LiDRS-model® is doorontwikkeld na lancering van het boek leiders!  in 2014. Bij het bestuderen van bestaande wetenschappelijke leiderschapsmodellen bleek dat deze niet aan de behoefte voldoen om operationeel te sturen op leiderschap en je beperkt de mogelijkheid geeft om jouw leiderschapsstijl aan te passen of te verbeteren.

Het LiDRS-model® heeft daarom uit vele leiderschapstheorieën de gemene delers gefilterd en op basis van jarenlange studie bepaald welke elementen van invloed zijn op het verkrijgen van de legitimiteit van leiderschap. Kortom, de elementen waarop jij kunt bijsturen!

Een leiderschapsmodel als persoonlijk dashboard

Hierbij worden persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden en competenties handig geclusterd in 6 eenvoudige draaiknoppen waarmee je jouw leiderschap kunt bijsturen. Dit noemen we de 6 ‘Kritieke Leiderschapseigenschappen’, ofwel KLEs en staan beschreven in het boek ‘Leiders!’. Elke KLE bestaat uit verschillende bouwstenen waarop je kunt (bij)sturen.

Figuur 1: De 6 Kritieke Leiderschapseigenschappen; sociaal, waargenomen, handelend, diplomatiek, mentaal en sturend.

Een leiderschapsmodel gereed voor de toekomst

Tijdens de diverse consultancy opdrachten, de vele trainingen en coachingsessies zien we de behoefte van HR in het algemeen, en van leidinggevenden in het bijzonder, om te kunnen sturen op leiderschap en zicht te hebben op persoonlijke ontwikkeling. De kers op de taart is het daadwerkelijke leveren van content om gericht te kunnen verbeteren.

De uitkomst van het invullen van het LiDRS-model® geeft je een overzicht hoe jij vindt dat je presteert op de onderliggende bouwstenen en vervolgens door een 360 graden feedback, hoe anderen vinden dat jij hiertoe in staat bent.

De geaggregeerde informatie geeft je uiteindelijk een eenvoudig dashboardoverzicht van de 6 KLEs en het verbeterpotentieel. De toepassing van het LiDRS-model® wordt nog krachtiger als je deze meting herhaalt. Juist door een aantal keer per jaar het LiDRS-model® in te vullen en om feedback te vragen, krijg je inzicht in vele aspecten van leiderschap, sociale intelligentie, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling. Maar deze informatie biedt nog veel meer. Met het vernieuwde LiDRS-model® geven wij inzicht in:

 1. De individuele ontwikkelbehoefte van een leidinggevende/manager;
 2. De effectiviteit van trainingen of consultancy-inzet;
 3. Een trendanalyse die aangeeft of een bepaalde doelgroep, afdeling of individu progressie boekt;
 4. Een objectieve manier waarop leiderschap wordt ervaren in jouw organisatie, team of business unit. Hiermee bouwen we door op het succes van de 360 graden methodiek. Laagdrempelig en anoniem voor objectieve data.

Een leiderschapsmodel dat helpt bij uw ontwikkeling

Daarnaast kunnen wij bij ieder ingevuld model direct aangeven wat de specifieke leerbehoefte is. Een unieke bijkomstigheid is dat we direct content kunnen aanleveren die gericht is op jouw ontwikkelbehoefte. Denk aan artikelen, video’s en zelfs podcasts. Daarnaast krijg je een concreet advies met gerichte trainingen vanuit jouw organisatie of externe aanbieders. Dit alles onder regie van jouw HR of administratie afdeling. Conform de huidige tijdsgeest bieden we dit aan in een bedrijfsspecifieke portal.

Het gebruik van het nieuwe model werkt op basis van SaaS of ‘on premises’ en geeft een HR/administratie de mogelijkheid flexibel leidinggevenden eraan toe te voegen of weg te halen.

De kracht van het nieuwe LiDRS-model® zit in de eenvoud, het intuïtieve karakter, gerichte content en de overzichtelijke dashboards. Zo wordt het gebruik van het model een ‘reis’ die door middel van animaties wordt begeleid.

Om het gebruik van het dashboard te stimuleren en trends goed te kunnen waarnemen, worden de gebruikers uitgedaagd om het model te doorlopen en te blijven gebruiken. Hiervoor hanteren we een beloningssysteem (incentives) bij het gebruik van het model. De hoofdpersonen uit de animatie zullen hierin terugkomen en de gebruiker persoonlijk aanspreken. Maar ook content delivery en maandelijks terugkerende nieuwsitems dragen hieraan bij.

Een adaptief leiderschapsmodel

Unieke selectie van de bouwstenen

Tot slot heeft het LiDRS-model® nog diverse unieke ‘views’ die de toegevoegde waarde verder onderschrijven. Zo worden specifieke bouwstenen van het LiDRS-model® gekoppeld aan belangrijke andere leiderschapstheorieën of verbetertrajecten. Zo kan er door 1 druk op een knop een eenvoudige view worden gepresenteerd waarmee je op basis van het LiDRS-model® inzicht krijgt in de ontwikkeling op sociale en emotionele intelligentie, eigenaarschap of leiderschap bij Operational Excellence. Ook commercieel is dit een interessant argument, aangezien emotionele intelligentie bij leidinggevenden tot wel 30% hoger bedrijfsresultaat resulteert. Bekende theorieën van bijvoorbeeld Goleman, onderschrijven deze bewering.

Bedrijfsspecifieke elementen toevoegen

Maar het LiDRS-model biedt naast een selectieve destillering van bouwstenen, ook de mogelijkheid om een bedrijfsspecifieke KLE toe te voegen. Deze 7e meter kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn omdat u wilt sturen op bouwstenen die niet zijn opgenomen in het LiDRS-model. Met het nieuwe LiDRS-model® is dit binnen handbereik. Het LiDRS-model® biedt hiermee naast het eigen model nog vele andere mogelijkheden.

Wat levert het leiderschapsmodel op?

Als overzicht wat het LiDRS-model® kan betekenen, volgt hier een opsomming van de belangrijkste functionaliteiten per gebruiker:

Als medewerker (manager) zonder leidinggevende direct reports:

 • Ontwikkeladvies om jezelf te verbeteren (self directed learning)
 • Inzicht in het (gepercipieerde) leiderschap door collega’s
 • Handvatten om te sturen (op leiderschap)
 • Monitoren van de ontwikkeling van je leidinggevende kwaliteiten
 • Gerichte content delivery op jouw ontwikkelbehoefte
 • Periodieke nieuwsbrief met de laatste inzichten op het gebied van leiderschap (continuous learning)
 • Op maat aanbod van trainingen (inhouse en outhouse)

Als leidinggevende met ‘managing’ direct reports:

 • Als hierboven met aanvullend…
 • Inzage in dashboards van je mensen (leidinggevende medewerkers)
 • Trendanalyse van de ontwikkelbehoefte
 • Inzicht in de effectiviteit van ontwikkelprogramma’s
 • Leidraad voor functioneringsgesprekken

Als HR-afdeling:

 • Als hierboven met aanvullend…
 • Eenvoudig dashboard om nieuwe leidinggevenden toe te voegen
 • Overzichtelijke trendanalyse (voor de gehele organisatie)
 • Inbrengen van ontwikkeladviezen uit de eigen (trainings)organisatie
 • Overzichtelijk alloceren van opleidingsbudgetten (per individu of per afdeling)
 • Inbrengen van 7e dashboardmeter voor het meten van bedrijfsspecifieke competenties of vaardigheden
 • Meetinstrument om MTs/Boards de effectiviteit van geïnvesteerd trainingskapitaal aan te tonen voor training en/of consultancy

Als (interne) opleidingsaanbieder:

 • Eenvoudig dashboard om nieuwe opleidingen toe te voegen
 • Inbrengen van ontwikkeladviezen uit de eigen (opleidings)organisatie
 • Overzichtelijk alloceren van nieuwe opleidingen/trainingen
 • Vraag en aanbod van opleidingen bij elkaar brengen

Als organisatie:

 • Een unieke tool om te sturen op leiderschap
 • Inbedding van bestaande leiderschapsopleidingen
 • Opleidings- en coachingsaanbod op basis van specifieke leerbehoefte
 • Efficiëntie in functioneringsgesprekken
 • Binden en boeien van medewerkers
 • Focus op ‘self directed learning’
 • Sturen op emotionele intelligentie, eigenaarschap, operational excellence of intern ontwikkelde leiderschapsmodellen

Wilt u meer informatie over het LiDRS-model® of met 1 van onze medewerkers het gesprek aan gaan om te zien wat het LiDRS-model® voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via info@lidrs.nl of 085-4018368.