fbpx

Teamtraining Explosief leiderschap

De ultieme serious game voor ambitieuze teams

Explosief leiderschap is een workshop die wij speciaal ontwikkeld hebben om met een team, intensief te werken aan (team)competenties in een leuke, uitdagende en realcase scenario. Het is een intensieve teamtraining, waarbij plezier hebben vanzelfsprekend een rol speelt.

In de training wordt een team in twee groepen gedeeld die gelijktijdig werken aan verrassende en uitdagende explosieve scenario’s.

Het ene team bestaat uit een team ‘aan land’ bestaande uit zogenaamde Driehoekrollen (een burgemeester, een adviseur openbare orde en veiligheid en een stafofficier explosieve opruiming (EOD)). Het tweede team is een duikteam, dat met een duikuitrusting aan, aan de slag gaat.

Rode draad in beide scenario’s is het feit dat er een bom onder water ligt die ontmanteld moet worden door het duikteam. Natuurlijk moet het duikteam de bom eerst vinden en uitvinden welke bom er onder water ligt. Elke bom heeft een eigen manier van ontmantelen en brengt andere (grotere) risico’s met zich mee. De samenwerking tussen de verschillende teamleden in dit scenario is essentieel! Vergeet niet, dat als een team onder druk staat, er een bijzonder dynamiek kan ontstaan die je van tevoren wellicht niet had verwacht.

Veiligheid aan land
Het andere team werkt ook met een bom scenario, zij hebben cruciale informatie nodig van het duikteam, zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid aan land, voor de omgeving en burgers.

Het formaat van een bom is van belang bij het inschatten van risico’s voor de omgeving in het geval dat de bom ontploft. Bij zwaardere bommen dient er een groter gebied in de omgeving te worden ontruimd dan bij kleinere bommen. Het is van cruciaal belang dat het Driehoek team de juiste informatie van het duikteam ontvangt. Het Driehoek team wordt onder druk gezet door diverse partijen die wachten op communicatie en informatie. Het Driehoek team komt net als het duikteam onder hoogspanning te staan.

De trainers van LiDRS begeleiden en coachen de trainees kundig door het programma heen en stemmen het programma af op de wensen van de trainees. De training kan nog worden aangepast aan wat er op dat moment wenselijk of noodzakelijk is. Op deze manier behaal je als team en als individu het resultaat dat op dat moment wenselijk is en daardoor is het rendement optimaal.

Competenties in de teamtraining

Natuurlijk zijn er vooraf gedefinieerde competenties waar wij als trainers en begeleiders, samen met jouw team aan werken. De standaard competenties van deze workshop zijn:

 1. Teamwork
 2. Besluitvorming
 3. Communicatie
 4. Leiderschap
 5. Omgevingsbewustzijn
 6. Kostenbewustzijn

Andere competenties of een specifieke nadruk op bepaalde competenties, zijn eenvoudig in te brengen. Voorafgaand aan de workshop gaan we samen met de opdrachtgever kijken wat het beste past.

Twee theorieën in deze teamtraining

Interessant aan de training Explosief leiderschap is de koppeling die door onze trainers wordt gemaakt aan het management diagram van Blake & Mouton en de theorie over Followership van Kelley.

Blake & Mouton

Blake & Mouton maken in hun model onderscheid tussen taakgericht leiderschap en mensgericht leiderschap. Taakgericht leiderschap is met name gericht op de output, op cijfers, resultaten en doelen. Mensgericht leiderschap richt zich op de relatie onderling en naar buiten toe. Emotie, gevoel en plezier staat bij deze manier van leidinggeven meer centraal. Blake & Mouton onderscheiden vijf stijlen van leidinggeven:

 • Onverschillige leider: weinig gericht op mens, evenmin op het resultaat.
 • Countryclub leider: zeer mensgericht, maar de focus op het resultaat blijft achter. De managers met deze leiderschapsstijl zijn dermate bezig met aardige gevonden willen worden, dat zij onvoldoende oog voor taak en resultaat hebben.
 • Autoritaire leider: zeer resultaatgericht, er is weinig aandacht voor de medewerkers.
 • Teamleider: een leider met deze leiderschapsstijl, heeft zowel oog voor de mens als voor de taak en of het resultaat. Dit resulteert in een prettige sfeer in het team, samenwerking onderling en goede resultaten.
 • Middenweg: De manager die op deze manier werkt, heeft een ongeveer gelijke verdeling van aandacht aan mens en resultaat.

Kelley

Kelley maakt met zijn theorie duidelijk dat de rol van de leider van grote invloed is op het gedrag dat de ‘volgers’ vertonen. Gedrag roept gedrag op. Immers, als je bepaalde gedragingen van je medewerkers wil zien, dan kan je jouw eigen stijl aanpassen om het gewenste gedrag op te roepen. Kelley heeft een theorie ontwikkeld waarbij hij onderscheid maakt in vijf verschillende soorten volgers.

In het LiDRS Practioner Program en het daarop volgende LiDRS Master Program wordt uitvoerig ingegaan op de modellen van Blake & Mouton en Kelley.

Terug naar de praktijk: Verbinding, vertrouwen en een gezamenlijk doel.

Hoe maak je dat een team meer oplevert dan de som van de individuele kwaliteiten? De factoren die hier een rol in spelen zijn vooral de samenstelling, de samenwerking en het leiderschap.

Als je als leidinggevende een succesvol team wil creëren, dan is het belangrijk dat er sprake is van verbinding, vertrouwen en een gezamenlijk doel. Zonder deze drie zal een team minder succesvol zijn.

De meest effectieve teams, zijn namelijk de teams die een gezamenlijk doel hebben, teams waarbij de verschillende rollen in het team duidelijk zijn en waarbij er vertrouwen is tussen de teamleden. Deze factoren zijn de basis voor een goedwerkend team. Verbinding, vertrouwen en een gezamenlijk doel lijken voor de hand liggende concepten bij teamwork maar dat zijn het niet. Vaak merk je het niet als ze aanwezig zijn, maar merk je het wel zodra ze niet aanwezig zijn.

Teamtrainingen hebben als doel om teams beter te laten samenwerken en gezamenlijke resultaten te boeken. Als een gezamenlijk doel en visie in een team ontbreekt, dan werken de teamleden doorgaans naast elkaar in plaats van met elkaar. Het risico is dat ieder teamlid zijn eigen doel en visie na streeft waardoor er geen gedegen gezamenlijk resultaat komt. Op papier mag het dan wel een team genoemd worden, in praktijk komt daar niet veel van terecht en dat is merkbaar in de (bedrijfs)resultaten.

Teamsamenstelling

Met betrekking tot teamsamenstelling is onder andere diversiteit, waardoor teamleden elkaar aanvullen of complementair zijn, bevorderlijk voor de productiviteit. Om zorg te dragen dat grote verschillen een negatief effect hebben op de productiviteit moet er oog moet zijn voor de risico’s. Teams van maximaal tien personen blijken, afhankelijk van de opdracht, het beste te kunnen presteren. Belbin geeft negen “teamrollen” als basis voor het ontwikkelen van een strategie om succesvol met elkaar te kunnen samenwerken. Hier zijn uitgebreide trainingen voor beschikbaar.

Daniel Offman stelt dat alle mensen “kernkwaliteiten” bezitten die hen uniek maken. De “waarde” van een kernkwaliteit is veelal wel sterk situatie afhankelijk. Als een teamlid sterk oriënteert op persoonlijke kernkwaliteiten, schuilt aan de schaduwzijde hiervan een valkuil. “Te veel van het goede” kan juist afbreuk doen aan alle positieve effecten van een kernkwaliteit. Daar waar teamleden die complementair aan elkaar zijn, sterk tegenstrijdige kernkwaliteiten hebben is het risico op conflicten aanwezig. Het gezegde: ”Zonder wrijving geen glans” gaat dan niet meer op. De wrijving leidt tot irritatie waarbij het vermogen om elkaars valkuilen te koppelen aan persoonlijke kernkwaliteiten verloren gaat.

Het is van belang om in een team te werken aan bewustwording en waardering van de diversiteit. Om de waarde van tegenstrijdige kernkwaliteiten te herkennen, erkennen en in te zetten om een team te versterken. Door de persoonlijke kernkwadranten van teamleden uit te werken kan inzichtelijk worden gemaakt hoe deze zich tot elkaar verhouden. Hoe is de balans in een team, waar zitten de elkaar versterkende elementen en waar zit de wrijving en het potentiële conflict. Hoe zetten we als team de versterkende eigenschappen het beste in en hoe gaan we om met de relationele dynamiek die in potentie spanning oplevert. In alle gevallen is het doel om te komen tot constructieve vooruitgang door er met elkaar uit te komen op weg naar nog mooiere resultaten.

Wat brengt de teamtraining van LiDRS?

In de training Explosief leiderschap staan het gezamenlijke doel, de verschillende rollen en het vertrouwen in elkaar centraal. Maar we voegen er verschillende scenario’s bij en creëren een situatie waarbij de teamleden onder druk komen te staan en echt zullen moeten samenwerken. De teamleden krijgen aan het eind van de scenario’s feedback van onze ervaren trainers over hun communicatieve vaardigheden en de rollen die zij hebben opgepakt tijdens de training. Het is verbazingwekkend te zien dat teamleden voor zichzelf een bepaalde rol in gedachten hebben, maar dat wanneer zij onder druk komen te staan, zij op de automatische piloot een andere rol blijken te vervullen in een team. Dit is natuurlijk een interessant gegeven waar wij -LiDRS- het team en het individu verder in kunnen begeleiden.

In de training Explosief Leiderschap is er natuurlijk ook ruimte voor teambuilding. Je gaat als team ook daadwerkelijk praktisch aan de slag in een uitdagende omgeving. Het uitvoeren van de verschillende scenario’s en het plezier dat hierbij komt kijken, versterkt het onderlinge teamgevoel, wat uiteindelijk ten goede zal komen van de teamprestaties.

Voor wie een teamtraining?

Teamtrainingen zijn effectief voor alle teams waarin de teamleden ervoor open staan elkaar beter leren kennen en om te leren hoe er beter samengewerkt kan worden naar een gemeenschappelijk doel. Tijdens de training krijgen de teamleden inzicht in zichzelf en de mogelijkheid om te ontwikkelen. Het niveau in waarop een team in een organisatie werkt is niet van belang. Een teamtraining kan zowel op board- of managementniveau worden ingezet als voor medewerkers op de werkvloer of productie. Als er maar sprake is van een team waarin samengewerkt moet worden.

Goedwerkende teams zijn in staat om een significant positievere bijdragen te leveren aan de bedrijfsresultaten. Zij zijn over het algemeen meer gelukkiger, positiever ten opzichte van hun werk en hun klanten en dan de leden van minder goed functionerende teams.

Nieuwsgierig geworden?
Ben je nieuwsgierig naar ons energieke, uitdagende en dynamische training Explosief Leiderschap of ben je geïnteresseerd in andere mogelijkheden om jouw team verder te helpen in haar ontwikkeling?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@lidrs.nl of 085-4018368. Wij denken graag met u mee.