fbpx

De basis voor goed teamwork

Teamwork in ons DNA

Werk zit tegenwoordig anders in elkaar dan vroeger. Vroeger waren we vaker fysiek aan het werk. Eerst om te overleven, maar later waren we vooral bezig met individuele prestaties en hadden we een gedetailleerde taakomschrijvingen. Tegenwoordig vraagt werk meer een mentale en emotionele belasting, hebben we vaak veel eigen inbreng in onze taken en staat teamwork centraal. Ondanks dat we onze maatschappij steeds vaker als individualistisch beschouwen, zijn zelfsturende teams, hollocracy en teamwork thema’s die meer en meer onderdeel zijn in ons werk.

Maar hoe werkt teamwork en aan welke voorwaarden moet een team voldoen om goed samen te werken? Eigenlijk weten we daar vaak maar bar weinig vanaf. Ondanks de beste intenties zien we vaak dat de meest mondige, meer extraverte, en vooral dominante collega het voortouw neemt. De meer introverte, overdenkende, collega komt minder aan het woord en zijn inbreng komt vaak pas op het laatst of erger nog, helemaal niet ter sprake. Een team komt daardoor in onbalans en van teamwork is vaak geen sprake. Dit moet toch beter kunnen?

Teamwork binnen succesvolle teams

Kijk je naar succesvolle teams dan zie je dat ze een aantal zaken goed op orde hebben. Zo weten we uit onze trainingen dat effectieve teams een gemeenschappelijk doel hebben, heldere afspraken en duidelijke verwachtingen. Maar er is meer. Succesvolle teams; ze vertrouwen elkaar, ze zijn gemotiveerd en hebben verbinding met elkaar. Zonder deze drie kan een team niet succesvol samen werken. Maar aan deze drie ligt nog een essentieel onderwerp ten grondslag: Waarden. En dan met name persoonlijke waarden en de waarden van de organisatie. Voor alle leden binnen een goed samenwerkend team geldt dat ze overlap moeten hebben in hun persoonlijke waarden met de organisatie waarden. Indien er geen overlap bestaat, zal het team geen succesvol team kunnen worden.

Persoonlijke waarden

Persoonlijke waarden zijn als het ware jouw ‘sturingssyteem’. Op basis van je eigen persoonlijke waarden kleur je je leven in. We staan vaak niet stil bij onze persoonlijke waarden maar als je ze leert kennen dan snap je waarom je doet wat je doet en denkt wat je denkt. Het is belangrijk om naar je eigen waarden te leven; dit geeft zingeving en voldoening in je leven. Als je niet leeft naar je eigen persoonlijke waarden en je je leven inricht naar de waarden van de ander of bijvoorbeeld een organisatie kom je steeds verder bij jezelf vandaan te staan en zal je uit eindelijk onvrede of uitputting gaan ervaren.

Velen van ons herkennen zich hier vast wel in. Je werkt hard en maakt veel uren maar het levert je maar zeer beperkt voldoening op. In aansluiting op onze leiderschapstrainingen raden wij voor echte persoonlijke ontwikkeling dan ook coaching aan om op zoek te gaan naar jouw persoonlijke waarden. Als je deze scherp hebt, dan kun je pas echt gaan werken met het vinden van jouw werkgeluk in een succesvol team.

Organisatie waarden

Net als een individu heeft ook een organisatie zijn eigen waarden. Elke organisatie weet wat ze van zichzelf, medewerkers, partners en de omgeving verwachten en wat zij van hen mogen verwachten. Het is belangrijk dat de medewerkers van de organisatie deze waarden kennen en zichzelf er ook (deels) in herkennen. De organisatie waarden en persoonlijke waarden moeten een bepaalde overlap hebben zodat vervolgens ook collega’s onderling zich herkennen in de waarden van de ander en het team. Want ook ieder team heeft zijn eigen waarden.

In het midden van de 3 cirkels, daar gebeurt het. LiDRS helpt organisaties, teams en individuen bij het vinden van hun eigen waarden. Leiderschap van het individu en de groep is hierin de sleutel tot succes. Goed teamwork kan alleen plaats vinden in het midden van de drie cirkels. Maar dat is pas de basisvoorwaarde. Vertrouwen, motivatie en verbinding zijn als zachte elementen onmisbaar.

Vertrouwen en teamwork

Voordat we kunnen kijken naar vertrouwen binnen een team, willen we zeker stellen dat ieder teamlid enig idee heeft van zijn of haar eigen waarden. Pas dan kunnen we inzoomen op vertrouwen. Vertrouwen is een abstract concept, je merkt het eigenlijk niet als het aanwezig is. Maar ontbreekt vertrouwen in een team, dan voel en merk je dat direct. Een bekende uitspraak van Steven Covey:

  “In a high-trust relationship, you can say the wrong thing, and people will still get your meaning. In a low-trust relationship, you can be very measured, even precise and they’ll still misinterpret you.”

Volgens Covey gaat vertrouwen over 2 elementen. ‘Wie je bent en wat je kunt’. Wie je bent gaat over intergriteit en openheid. Wat je kunt gaat over je capaciteiten en resultaten. Maar vertrouwen staat ook voor psychologische veiligheid. Het je veilig genoeg voelen om risico’s te nemen en kwetsbaar te zijn ten opzichte van elkaar. Psychologisch veilige teams werken effectiever en genereren meer inkomsten, dus bouwen aan deze veiligheid is essentieel. Om dit te waarborgen geef je collega’s de ruimte om fouten te maken, van elkaar te leren en een open dialoog te houden. LiDRS ondersteunt door te focussen op psychologische veiligheid en teams te laten ervaren hoe het is als er wel/geen veiligheid is. Vertrouwen in ieder team is de basis voor succes.

Motivatie en teamwork

Door het stellen van heldere doelen en verantwoordelijkheden kan je als team motivatie stimuleren. LiDRS helpt bij het helder krijgen van doelen. Ook het bekend maken van resultaten en sociale druk helpt bij het stimuleren van motivatie. Als een medewerker goed gemotiveerd is, dan staan we daar nauwelijks bij stil. Echter een medewerker die niet gemotiveerd is, die valt wel op.

Extrinsieke en intrinsieke motivatie

We hebben te maken met extrinsieke motivatie (van buiten af gemotiveerd) en intrinsieke motivatie (van binnen uit gemotiveerd). Intrinsieke motivatie wordt bepaald door 4 belangrijke elementen; Autonomie, Betrokkenheid of verbondenheid, Competenties en Waarden. Dit geheel samen zorgt voor verbinding. Verbinding leidt tot motivatie.

Al deze elementen zijn beschreven en uitgebreid wetenschappelijk onderzocht met als basis de Self Determination Theory. Wil je goed teamwork creëren binnen je organisatie en vooral gemotiveerde mensen om je heen krijgen, zorg dan dat je aan al deze elementen aandacht besteedt. Belangrijk is om voor jezelf te weten wat je verwacht van jezelf, de organisatie en de anderen. Middels onze trainingen en coaching geven we je inzicht in deze elementen en helpen we je in je ontwikkeling, de ontwikkeling van jouw team en de motivatie van je medewerkers.

Verbinding en teamwork

Verbinding maakt dat we ons met elkaar verbonden voelen en dat we ons vereenzelven met de ander. Verbinding staat bij ons centraal. Zonder verbinding geen plezier, vertrouwen en lerend vermogen. Zoals Brene Brown verbinding omschrijft: Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie.

Wij geloven dat teamwork niet mogelijk is zonder echte verbinding. Het is vaak heel lastig om zonder oordeel naar de ander te kijken. Toch is dat een essentieel onderdeel in goed teamwork. Je hoeft niet elkaars beste vriend te zijn, maar pas op met oordelen die staan een goede verbinding in de weg.

Uit eigen ervaring weten we ook dat er meerdere elementen bijdragen aan het ‘verbonden’ voelen met een team. Zo hebben we ervaren dat het vergroten van het ‘esprit de corps’ ontstaat binnen teams die met elkaar hebben afgezien. Met elkaar een gemeenschappelijke uiting hebben van het ‘team’ en er op een bepaalde manier een gevoel van trots ontstaat om deel uit te maken van het team. Deze aspecten van verbondenheid zien we vaak terug bij specialistische, militaire eenheden, studentenverenigingen of andere bijzondere beroepsgroepen zoals politie en brandweer.

Teamwork uitdagen in een workshop

We kunnen natuurlijk boeken vol schrijven over teamwork. En dat is gelukkig ook gebeurd. Maar uiteindelijk wil je teamwork ‘challengen’, verbeteren, en evenzo als bij persoonlijk leiderschap feedback op krijgen. Speciaal hiervoor hebben wij de unieke workshop ‘Explosief Leiderschap’ ontwikkeld. Tijdens deze Serious Game, ga jij met jouw team een unieke uitdaging aan en dat is het ruimen van een bom. Het team wordt op allerlei competenties getoetst, maar beleeft vooral een geweldige dag vol met spanning, plezier en leermomenten. De basis competenties waar we aan werken zijn:

  1. Teamwork
  2. Leiderschap
  3. Communicatie
  4. Besluitvormingsprocessen
  5. Stressbestendigheid
  6. Omgevingsbewustzijn

Natuurlijk kunnen we in overleg de nadruk verleggen of specifieke teamcompetenties toevoegen. Wil je meer informatie over deze unieke teamwork workshop, kijk dan eens op onze website.

Teamwork; een must voor resultaat

Kijken we naar goed teamwork dan zijn daarin belangrijk: Waarden, Vertrouwen, Motivatie en Verbinding. De huidige maatschappij lijkt steeds meer individualistisch te worden. Toch werken organisaties steeds meer vanuit teams waarbij teamprestatie leidend is en waarbij er geleund wordt op de kennis en verbinding binnen het team. Er wordt vaak niet meer gewerkt met een autoritaire leider, maar het groepsproces en teamwork staat centraal. De voorwaarden voor teamwork zijn niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn gelukkig wel te trainen. Door de verschillende onderdelen apart te trainen kan er een geheel ontstaan waardoor teamwork zeer efficiënt, winstgevend en leuk is. Met de juiste kennis en vaardigheden kan je dit als organisatie voor elkaar krijgen.

Over LiDRS
Kijk voor meer informatie over onze trainingen, workshops of Performance Improvement Programma’s op onze website www.lidrs.nl