fbpx

Samenvatting

De Corporate Tribe is managementboek van het jaar 2016. De corporate antropologen Danielle Braun en Jitske Kramer bekijken de manier waarop mensen binnen organisaties met elkaar omgaan. Het gaat om de onderstroom in de organisatie. Datgene wat je niet kunt aanraken, maar wat er wel is tussen mensen, namelijk cultuur. Cultuur is er altijd en is functioneel of functioneel geweest. Bij veranderingen en/of reorganisaties is er sprake van cultuurverandering door externe aanpassingen of interne afstemming. Als beide elementen niet goed in balans zijn dan merk je dat in de organisatie. Er heerst onrust/onvrede onder de mensen. Met de antropologische insteek leer je kijken naar deze onrust en kun je handelen naar de elementen die op dat moment aandacht vragen.

Het boek is opgedeeld in drie delen.  Het eerste deel neemt de lezer mee in de wereld van de corporate antropoloog, die kijkt naar de manier waarop mensen binnen organisaties met elkaar omgaan. Hierbij wordt dezelfde blik gehanteerd als hoe je als antropoloog naar verre exotische volken kijkt. Het geeft inzicht hoe je eenvoudig aan de slag kunt met cultuurveranderingen binnen organisaties. Het tweede deel gaat dieper in op de relaties tussen mensen. Cultuur zit tussen mensen en geeft unieke antwoorden op universele vragen. Het zijn onzichtbare lijnen. Daarom worden diagnoses niet gesteld op mensen maar op de relaties tussen mensen. In het derde deel van het boek beschrijven Braun en Kramer een model waarmee je als lezer handvatten krijgt om een organisatiebeeld te vormen bij organisaties die in verandering zijn. Daarmee kun je de juiste interventies toepassen om de verandering de richting te geven die het nodig heeft.

Na het lezen van dit boek ben je een beetje antropoloog geworden. Het boek geeft je inzicht in praktische tools en modellen voor het organiseren, veranderen en leiden van organisaties. Het geeft je een basis voor leiderschap en verandering in een nieuwe tijd. Een tijd waarin de mens meer centraal staat omdat die het begin vormt van het resultaat dat je met je organisatie wilt bereiken.

Wat vinden wij van het boek?

De Corporate Tribe is vlot geschreven en leest prettig door de vele verhalen waarin ervaringen en lessen worden gedeeld. Het boek is een verdieping voor iedereen die de onderstroom in een organisatie beter wil leren kennen en benoemen. Daar waar in het boek de eenvoud lijkt te liggen in de grondslag van veranderingen, namelijk de mens, raakt het daarmee ook gelijk de complexiteit van het geheel: Het onzichtbare, de cultuur, de gewoontes van de mensen in de organisatie.

Inhoudelijk krijg je als lezer een inkijk om op een vernieuwende manier naar organisatieculturen te kijken en hiervan de zachte kant te ontdekken. Na het lezen begrijp je beter waarom doorgevoerde veranderingen in de organisatie niet werken, waarom die ene leidinggevende niet op zijn plek zit, en hoe het komt dat medewerkers de omslag naar de nieuwe organisatie niet kunnen maken. Vervolgens geeft het je als lezer het gevoel zelf iets te kunnen betekenen in een organisatieverandering. Ongeacht het niveau waarin je in een organisatie werkt.

Het boek geeft inzicht in een nieuwe kijk op organisaties en daarmee kun je als individu een eerste aanzet geven in het benoemen van de cultuur en gewoontes binnen jouw organisatie. Het is een kennismaking met een antropologische insteek en daarmee maken we ook een kleine kritische kanttekening over het boek. Je kunt na het lezen van dit boek niet de reële verwachting hebben zelf in jouw organisatie grote stappen te kunnen maken. Daarvoor sta je te dicht in de organisatie en is iemand van buitenaf nodig om de verdiepende inzichten te kunnen maken.  Echter een cultuurverandering start met kleine dialogen. Die ‘gesprekken’ kun je in je organisatie altijd zelf beginnen.

Hoe haakt het in op onze filosofie?

In iedere organisatie vervullen mensen een bepaalde rol. Bijvoorbeeld een leidinggevende rol. Als iedereen zich aan zijn rol houdt, dan functioneert een organisatie het best. Maar wat doe je wanneer veranderingen optreden? Wanneer deze rollen niet meer het resultaat geven die je wenst? Hierin heeft de leidinggevende een belangrijke rol erbij, namelijk om deze onderstroom op te pakken en hierin de organisatie de richting te geven die het nodig heeft. In het LiDRS-model zijn zes kritieke leiderschapseigenschappen opgenomen. Deze eigenschappen geven je als leidinggevende draaiknoppen om in een bepaalde situatie het beoogde resultaat te kunnen bereiken. Je past je daarbij als leidinggevende aan, aan de omgeving. Als het om de onderstroom in organisaties gaat zijn in het LiDRS-model hier de bouwstenen ‘cultureel bewustzijn’ en ‘mens georiënteerd’ opgenomen. Bouwstenen die in de diplomatieke en sociale eigenschappen vallen. Eigenschappen die zeker ook in het boek van Braun en Kramer terugkomen. Om beide bouwstenen verder te ontwikkelen vormt ‘De Corporate Tribe’ een goede verdieping voor een leidinggevende in iedere organisatie.