fbpx

Leaders eat last….

Uit het voorwoord van: Een voor allen, allen voor een zijn direct een aantal quotes te halen die de kern van het boek raken:

“ ..goede leiders moeten werkelijk begaan zijn met het lot van de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.”

“ Als je daden anderen meer laten dromen, meer laten leren, meer laten doen en meer laten worden, dan ben je een leider.”

De rode draad door het boek is de ‘ Cirkel van Veiligheid’. Deze cirkel dient een leider te creëren  en in stand te houden. De Cirkel staat symbool voor de organisatie en binnen deze organisatie is er sprake van veiligheid, gerealiseerd door een open cultuur, mensen met ieder hun eigen talent, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de juiste plek en er is respect voor elkaar. Leiders moeten zich beseffen dat hun medewerkers allen een dochter of een zoon zijn van iemand. Net als een ouder, is de leider van een bedrijf verantwoordelijk voor deze levens. De parallel wordt getrokken dat wanneer een nieuwe medewerker wordt toelaten tot de cirkel van veiligheid, staat dat gelijk aan het adopteren van een kind. Het geeft aan dat leiders verantwoordelijk zijn voor het welzijn van een organisatie en dat de medewerkers het belangrijkste goed zijn.

Naast de Cirkel van Veiligheid wordt er uitgebreid stilgestaan bij de werking en het effect op de cirkel van:

        Endrofine: de ‘ runner’s high’;

        Dopamine: Een stimulans voor vooruitgang;

        Serotonine: Het Leiderschapstofje en;

        Oxytocine: Chemische liefde.

In 5 leiderschapslessen wordt middels voorbeelden het belang van de cirkel van veiligheid aangetoond maar ook hoe een overschot aan de eerder genoemde stoffen dit ernstig kan verstoren. Zo wordt er stil gestaan bij het ontstaan (oorzaken) van de verschillende grote financiële crisissen van de vorige eeuw maar ook de opbouw van de wereld na de tweede wereldoorlog en het gedrag van verschillende generaties. Iedere generatie met haar eigen plussen en minnen.

Het boek sluit af met de bikkelharde waarheid/realiteit:

“ Laten we allemaal de leider zijn die we zelf zouden willen hebben.”  

Wat vinden wij van het boek?

Een voor allen, allen voor een is prettig geschreven met veel levendige voorbeelden over hoe waardevol goed leiderschap is voor iedere organisatie en op elk niveau.  In het boek worden veel van de Kritieke Leiderschapseigenschappen van LiDRS benoemd. Dit maakt het boek een ‘must read’ voor iedereen die zichzelf als leider wil ontwikkelen en graag het LiDRS model hiervoor als handvat gebruikt.

Een nadeel bij veel Amerikaanse boeken, en zo ook deze is dat de situaties erg ‘Amerikaans’ georiënteerd zijn. Hier kan de lezer de aansluiting vanuit het Nederlandse perspectief verliezen.

Hoe haakt het boek in op onze filosofie?!

Het boek geeft aan dat iedereen een leider kan zijn, maar dat je het ook moet willen zijn. Dat is waar LiDRS ook voor staat. Veel van de noodzakelijke eigenschappen zijn  aan te leren of door te ontwikkelen . Maar uiteindelijk zal je het zelf moeten doen. LiDRS begint altijd dat leiders eerst zichzelf moeten leiden om daarna anderen leiding te geven of leiding te geven aan verandering. Dit raakt ook de kern van dit boek. Sinek geeft aan dat je als leider eerst jezelf moet kennen om vervolgens het gemeenschappelijk doel voor ogen te hebben en niet dat van jezelf. Eigenbelang is van ondergeschikt belang voor het collectief belang en daarom eten leiders het laatst….

LiDRS B.V. is gespecialiseerd in ‘leiderschap’. Niet alleen verzorgt LiDRS leiderschapstrainingen en coaching als onderdeel van leiderschapsontwikkeling, maar ook richt LiDRS zich op onderzoek en kennisontwikkeling en algemene ondersteuning van leiderschap in uw organisatie. Kijk voor meer informatie op www.LiDRS.nl