fbpx

Dienend leiderschap

Lange termijn vertrouwen is beter dan korte termijn succes

Samenvatting

Tijdens een weekend in de Belgische Ardennen raken drie oud-studiegenoten, die ieder afzonderlijke organisaties leiden, in gesprek over hun manier van leidinggeven. Anton is een succesvolle, hands-on, sturende manager die in gesprek met Bert en Corné tot de ontdekking komt dat hij wel zijn targets haalt, maar zijn teamleden niet. Door de gesprekken met Bert en Corné komt Anton erachter dat hij zijn teamleden te weinig ruimte geeft en zij zich daardoor ook niet betrokken voelen. De kern van de gesprekken die de studievrienden voeren is dienend leiderschap. Aan bod komen onder meer de link tussen prestatie en tevredenheid, het belang van complimenten en het verband tussen karakter en competentie. Aan het einde van het boek krijgt de lezer handvatten en een daadwerkelijk actieplan aangeboden om dienend leiderschap toe te passen. 

Onze mening

 

Doordat Kamsteeg gebruik maakt van een aansprekende parabel leest het boek erg gemakkelijk weg. Het is knap van de auteur dat hij met een beperkt aantal bladzijden zo goed de boodschap over dienend leiderschap weet over te brengen. Het boek begint met het wegnemen van een aantal vooroordelen over dienend leiderschap en neemt vervolgens de lezer mee in de parabel naar verschillende lessen die voor iedere leider relevant zijn, of je nu wel of niet een voorstander bent van het begrip ‘dienend leiderschap’. Ook de handvatten en actielijst aan het einde, geven het boek, ondanks de beperkte diepgang, een volledig overzicht van dienend leiderschap.

Dienend leiderschap lijkt de oplossing te zijn voor alle problemen die we ondervinden met de leiders anno nu. Niets is echter minder waar. Dienend leiderschap is geen totaal oplossing, maar een goed streven hoe je als leider graag leiding zou willen geven. Maar helaas is de wereld niet zwart-wit. Er zijn momenten dat een leider toch voor korte termijn succes moet gaan en niet effectief het lange termijn voor ogen heeft. Er zijn situaties waarin een leidinggevende zich niet kwetsbaar moet opstellen maar zich juist hard moet opstellen omdat de situatie daarom vraagt. Een van de algemene commentaren op dienend leiderschap is dan ook het feit dat het nogal altruïstisch van aard is en ook de ‘eigen ik’ als leider over boord zet. Verder zijn er ook algemeen geldende leiderschapsprincipes die niet door dienend leiderschap worden aangehaald zoals het creëren van een gezamenlijke visie, het stellen van doelen en het behalen van targets. Het is te eenvoudig om te stellen dat dienend leiderschap dit indirect allemaal voor elkaar speelt, als er maar vertrouwen heerst en er gekozen wordt voor effectiviteit in plaats van succes.

Maar laat er geen misverstand over bestaan. Kamsteeg heeft in een makkelijk leesbaar, goed geschreven parabel, op uitstekende wijze de essentie van dienend leiderschap weten over te brengen. 

Het boek en onze filosofie

 

Ook dienend leiderschap past binnen het LiDRS-model. Maar zoals ook kritische noot hierboven weergeeft, zijn wij van mening dat er niet 1 manier van leidinggeven bestaat. Een leider moet zich kunnen aanpassen aan de situatie en de mensen aan wie hij leiding geeft. Dienend leiderschap komt in het LiDRS-model vooral naar voren in de sociale en sturende eigenschappen. Maar juist door deze 2 eigenschappen te sterk te benadrukken verloochen je jezelf als leider. Ook jij als leider bent belangrijk en kun je de overige Kritieke Leiderschapseigenschappen daarom ook niet uit het oog verliezen. Uiteindelijk kijken in stressvolle tijden de mensen toch echt naar jou als leider. Dan wil men niet dat je achter hen staat om te dienen, maar dat je voor de mensen staat om te leiden!

Dienend leiderschap, of het benadrukken van de sociale en sturende eigenschappen, werkt uitstekend in situaties waarbij je werkt in rustige tijden met relatief hoog opgeleide mensen die jouw ondersteuning nodig hebben om verder te groeien en hiermee de organisatie verbeteren.