fbpx

Dromen, Durven, Doen

Het managen van de lastigste persoon op aarde: jezelf

Samenvatting

 

 

Het boek Dromen, Durven, Doen (DDD), is een verdere uitwerking van een van zijn vorige boeken Doen! en gaat in op de vraag: Hoe maak ik van mijn dromen werkelijkheid? Zoals de titel impliceert geeft Tiggelaar in dit boek een formule om te veranderen in fasen. En zijn formule is van toepassing op zowel het ondergaan van een lastige reorganisatie als het verliezen van een paar kilo’s. Veranderen was nog nooit zo simpel!

Tiggelaar maakt in het begin van zijn boek een belangrijke belofte: Hij zal de lezer niet alleen ‘de weg wijzen’, maar ook aan de hand nemen en begeleiden tot aan de finish. Hij geeft in DDD dan ook een concreet stappenplan om dromen te realiseren en laat zien welke hordes men daarbij moet nemen. Aan de stap ‘van abstracte doelstellingen’ naar ‘Meetbaar, Actief en Persoonlijk’ gedrag (MAP-en) wordt door Tiggelaar terecht veel tijd besteed. De zelfspot van Tiggelaar over zijn eigen falen op het gebied van werk, relatie en gezondheid zijn herkenbaar en geven je het gevoel dat Tiggelaar het recept voor succesvolle veranderingen binnen handbereik heeft.

Tiggelaar reikt vele ideeën aan die je helpen bij verandering. Zoals bijvoorbeeld een verhaal waarbij een trap als metafoor wordt gebruikt voor jouw verandering. Creëer in je hoofd een beeld van het gewenste resultaat of doel en plaats dit in gedachten bovenaan de trap. Bepaal vervolgens welke stappen nodig zijn om je resultaat of doel te bereiken. Daarna ga je terugredeneren, van boven aan de trap naar beneden. Elke trede is een stap die je moet zetten om je doel te bereiken. Ga zoveel treden van de denkbeeldige trap af, totdat je aankomt bij een stap waarvan je zeker weet dat je die kunt zetten. Kortom, je begint bij wat je al kunt! Maak concrete plannen, maar houdt het eenvoudig.

Zorg dat je kunt anticiperen op crisismomenten en verzin een list om niet direct terug te vallen in oud gedrag. Zorg ervoor dat je opschrijft in hoeverre je werkt aan de door jou gewenste veranderingen. Beloon je gedrag, niet het resultaat. Blijf niet hangen in vage algemene voornemens, maar formuleer deze meetbaar, actief en persoonlijk!

Zie jouw overtuigingen niet als dé waarheid, maar als een mogelijk beeld van de waarheid. Klopt je overtuiging wel echt? En, niet onbelangrijk, helpt die overtuiging je? Overtuigingen kunnen belemmerend werken waardoor je te lang blijft hangen in je ‘Nee-gebied’. Dan moet je terug naar momenten waarin je je goed voelde. In dit ‘JA-gebied’ liggen mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.

Naast deze praktische tips, benoemt de auteur een aantal filosofische uitgangspunten die het leven de moeite waard maken. Dit zijn onder andere natuurlijke deugden (verstandigheid, zelfbeheersing, rechtvaardigheid en dapperheid) en spirituele deugden (geloof, hoop en liefde). Deze deugden helpen je scherper te bepalen hoe je ‘JA-gebied’ eruitziet. Als veranderpogingen gezien worden als experimenten, bestaat mislukken niet langer. Het leven betekent namelijk dat je moet leren. Door jouw ervaringen leer je hoe het wel én hoe het niet moet! 

Onze mening

Het boek Dromen, durven, doen geeft veel concrete en praktische tips om te veranderen. Maar wij hebben onze twijfels of de ‘tips and trics’ van Tiggelaar voor iedereen zomaar een blijvend resultaat opleveren. Het ontbreekt bij DDD aan een grondige analyse van invloeden van familie, maatschappij en andere culturele invloeden op het gedrag van een individu bij veranderen. Daarmee zijn de aanbevelingen om moeilijke momenten de baas te kunnen en door te zetten, wat eenzijdig onderbouwd.

Toch is DDD een prima boek om inzicht te krijgen in veranderingen en gedragspatronen. Het boek leest prettig weg en geeft een positief gevoel om aan de slag te gaan met onze eigen dromen. En eerlijk is eerlijk: Tiggelaar komt in 140 bladzijden verder dan menig andere schrijver over zelfmanagement: Hij vertelt daadwerkelijk wat en vooral hoe je moet veranderen.

Om zijn ideeën over veranderingen te staven maakt Tiggelaar gebruik van wetenschappelijke onderbouwingen. Zo is zijn analyse voor veranderingen opgehangen aan de Amerikaanse onderzoeker James Prochaska en is als volgt: Ten eerste moet je klaar zijn om te veranderen, dan overweeg je een verandering, vervolgens komt de voorbereiding, de actie eerste stap en daarna het onderhoud. Samengevat komt het neer op dromen, durven en doen. Deze onderbouwing geeft de lezer vertrouwen voor het verhaal, maar de wetenschappers onder ons zullen soms de context willen weten van een onderzoek, voor het als zoete koek aan te nemen.

Wat bijzonder aanspreekt in DDD, zijn de lessen die Ben trekt uit de sport. Sport leent zich nou eenmaal goed om leerprocessen, het formuleren van doelen en de weg ernaar toe, helder te maken. Ook hier onderscheidt Tiggelaar zich van andere auteurs. Gebruik maken van ervaringen uit de sportwereld is verfrissend in de wereld van persoonlijke ontwikkeling.

Ook de aandacht die Tiggelaar besteedt aan overtuigingen en automatisch onbewust gedrag (dat voor 95% verantwoordelijk is voor ons handelen) is prijzend. Het maakt falen inzichtelijk en geeft wat handvatten om aan ons gedrag te sleutelen. De verhalen van coachees, trainees en kennissen aan het einde van elk hoofdstuk verhelderen de aangedragen theorie. In hoofdstuk 8 gaat het boek in op terugval bij veranderingen. Om alvast een tip van de sluier op te lichten: als munitie geeft Tiggelaar geheugensteuntjes (waar deed ik het voor?), korte termijn beloningen en counteren (een time-out) om door te zetten op moeilijke momenten. Het geeft geen garanties, maar vergroot de kans op succes! Tenslotte geeft de test aan het einde van het boek aan waar je staat ten opzichte van dromen, durven en doen.

Het boek en onze filosofie

 

Het boek DDD richt zich vooral op succesvolle persoonlijke verandering en de stappen die je hiervoor moet nemen. Wij zien dit boek dan ook meer als een voorportaal van leiderschap. Je kunt pas echt leiding geven als je weet waar je eigen sterkten en zwakten liggen en waar die van anderen liggen. In het LiDRS-model zijn dat de bouwstenen zelfkennis en mensenkennis.

De leider van nu zal tenminste moeten weten hoe hij of zij zelf kan en soms zelfs moet veranderen. Begrippen als innerlijke discipline, doelgericht, voorbeeldgedrag, proactief, etc zijn allemaal verbonden met vaardigheden, persoonlijkheids- of karakterkenmerken en worden als bouwstenen onder de verschillende kritieke leiderschapseigenschappen weergegeven. Laten dit nou net bouwstenen zijn die je goed van pas komen in de verandering van dromen, durven, doen!

DDD is een leuk geschreven boek dat voor iedereen die aan de vooravond van verandering staat, een aanrader is om te lezen. Wil je echter meer weten over het onderwerp leiderschap, dan zouden wij wellicht een ander boek uitzoeken.