fbpx

Echte leiders dienen

Samenvatting

Luister oprecht naar jezelf! Het begin van een dienend leider begint in hem, niet buiten hem. Dit is een van de uitgangspunten die Robert Greenleaf, de founding father van dienend-leiderschap heeft geformuleerd. Inge Nuijten heeft dienend-leiderschap verder uitgediept en beschrijft de oorsprong,  de basis en bijbehorende prestatie indicatoren. Daarnaast heeft zij 8 gedragingen benoemd van een dienend-leider, de praktijk van dienend leiderschap omschreven en ook de misvattingen over dienend-leiderschap uitgebreid opgesomd.  

De acht gedragingen van dienend-leiderschap zijn:

Authenticiteit

Rentmeesterschap

Empowerment

Waardering

Bescheidenheid

Verantwoordelijkheid geven

Vergeving

Moed

 

Dienend-leiderschap wordt als volgt gedefinieerd: Een dienend-leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen.

 

 

In het boek komen verschillende aspecten aan de orde hoe dienend-leiderschap kan worden bereikt. Door onder andere eigen ontwikkeling en ontwikkeling van anderen.  Inge Nuijten benadrukt daarbij, door onderzoek gevalideerd, dat dienend-leiderschap op de lange termijn het meest effectief is onder andere door de autonomie en de empowerment die de dienend-leider geeft en ook door de rentmeesterschap dat hij op zich neemt. Hiermee pakt hij de verantwoordelijkheid voor het grotere geheel in plaats van te gaan voor controle en eigen belang.

In het hoofdstuk dienend-leiderschap in de praktijk ligt de focus op de ontwikkeling  van jezelf,  anderen en  je organisatie.  Hierin wordt een leidraad gegeven hoe je dit vorm kunt geven. Door na te gaan wie je als mens bent, wat je waarden zijn, waar je voor staat en wat je wilt bereiken. Greenleaf zegt dat de dienend-leider zich onderscheidt van anderen doordat zijn eerste reactie op een probleem altijd luisteren is en dat luisteren een oprechte houding is. Mensen worden op de eerste plaats gezet. Ontwikkeling van medewerkers en hun welbevinden zijn het doel waardoor resultaten gerealiseerd kunnen worden.

In het laatste hoofdstuk staat de auteur stil bij de misvattingen die er zijn betreffende dienend-leiderschap.

Veelvoorkomende misvattingen over dienend-leiderschap.

Dienend leiderschap is:

Doelloos

Alles goedvinden

De zoveelste leiderschapshype

Verantwoordelijkheid afschuiven

Soft

Onderdeel van andere leiderschapsstijlen

Maakt lui

Een trucje

Is niet haalbaar in de praktijk

Betekent jezelf wegcijferen

Werkt niet in crisissituaties

Kost teveel tijd

Voorbehouden aan de top

Een religieuze aangelegenheid

Dienend-leiders zijn te perfect om waar te zijn

Wat vinden wij van het boek?

Allereerst is het een heldere uiteenzetting van een visie op leiderschap. In dit boek wisselen uitgangspunten betreffende dienend leiderschap en de voordelen voor organisaties en medewerkers  elkaar af. Daarnaast biedt de opbouw van het boek met daarbij ontwikkelingsvragen en tips een zeer goede basis om de lezer over zijn eigen rol als leider na te laten denken en te reflecteren. Deze ontwikkelingsvragen zijn goed te gebruiken bij het opstellen van een eigen ontwikkelplan. Tevens wordt je door de vragen getriggerd om over je eigen teamleden/medewerkers een oordeel te vormen hoe zij ten opzichte van deze eigenschappen functioneren.

Het hoofdstuk betreffende de acht eigenschappen van de dienend leider geeft weer welke eigenschappen ingezet en ontwikkeld zouden kunnen worden om tot dienend leiderschap te komen. Het is wat dat betreft een praktische gids waarbij elke eigenschap uitgebreid wordt toegelicht.

Dit is een solide boek waarbij vanuit een visie op leiderschap,  de lezer met argumenten onderbouwd,  wordt meegenomen om dienend-leiderschap als stijl te gaan hanteren.  De titel suggereert dat randvoorwaarden scheppen  een prominent onderdeel is van de leiderschapsstijl maar dat is het niet. Het gaat om helderheid, resultaatgerichtheid gepaard gaande met ontwikkeling.

Hoe haakt het boek in op onze filosofie?!

In het boek herken ik veel van de Lidrs-filosofie. Nadrukkelijk het leading yourself principe en de aandacht dat leiderschap constant ontwikkeling vraagt. Het merendeel van de genoemde 8 eigenschappen komen overeen met de bouwstenen in het Lidrs model. Terug te vinden in de sociale, mentale,  en de sturende eigenschappen. De filosofie van Lidrs is m.i. breder en beter inzetbaar voor verschillende type organisaties en type medewerkers.