fbpx

Oplossingsgerichte coaching; simpel werkt het best

Samenvatting

Oplossingsgerichte Coaching; ‘simpel werkt het best’, is een inspirerend boek voor iedereen die zichzelf en anderen wil helpen te ‘denken in mogelijkheden’ door gebruik te maken van je sterke punten en zo doelen te bereiken. Om oplossingsgericht te coachen gaat Cauffman uit van de DKW-formule. De drie-eenheid tussen doel, krachtbronnen en waardering is een simpele manier om een blijvende verandering bij een coachee (of bij jezelf) te bereiken. Simpel wil niet zeggen gemakkelijk. Je gaat bijleren en niets afleren, maar om bij te leren heb je de juiste handvatten nodig om dit ook effectief te laten zijn. Met de doelgerichte aanpak wordt een gewenste toekomst geschetst, door een probleem om te zetten in doelen die praktisch, realistisch en realiseerbaar zijn. Bij ontstaande problemen worden de krachtbronnen die iedereen in zich heeft ingezet om te laten zien dat hoe moeilijk of groot een probleem ook is, je altijd een aantal dingen goed doet. Dit zijn jouw krachtbronnen, die leer je ontdekken en gebruiken om jouw gewenste toekomst te bereiken. Zoals eerder aangegeven wil simpel niet zeggen dat het gemakkelijk is. Waardering is een belangrijk instrument om op een authentieke manier te laten zien dat je (als coach) ziet wat de moeilijkheden zijn en oog hebt voor de mogelijkheden van de coachee. Cauffman geeft naast de DKW-formule verschillende handvatten en verdiepingen waardoor je aan het eind van het boek de beginselen hebt meegekregen om zowel jezelf als een ander, oplossingsgericht te kunnen coachen. Zo lees je hoe te spreken in de taal van oplossingen, lees je over de zeven bassistappen om aan de slag te gaan met de coachee tot hij geleerd heeft hoe hij het in de toekomst zelf kan doen. Je gaat aan de slag met de schaalvraag op het gebied van nuttig, motivatie en vertrouwen en tot slot wordt een flowchart aangereikt om op ieder moment vast te kunnen stellen of je een juiste interventie maakt.

Wat vinden wij van het boek?

Wij vinden het boek een mooie handleiding en verdieping voor iedereen die op het gebied van coaching wil (verder) leren. Het boek is zowel te gebruiken als persoonlijke gids voor je eigen ontwikkeling en als handleiding voor een coach die inhoudelijk zijn coachee wil ondersteunen door oplossingsgerichte coaching te kunnen aanbieden. De vlotte manier van schrijven en het toegankelijke taalgebruik geeft de lezer het gevoel dat het voor iedereen toepasbaar is. Inhoudelijk worden veel handvatten gegeven om de toepassing van oplossingsgerichte coaching praktisch, realistisch en realiseerbaar te maken. Het boek is daarmee een goed beschreven route om het toekomstgerichte doel van oplossingsgericht coachen te kunnen bereiken. Een kleine kritische noot is er te plaatsen aan het element simpel. Oplossingsgericht coachen is alles behalve simpel, dat wordt ook niet geïmpliceerd echter de eenvoud waarin alles beschreven is doet beogen dat het weinig moeite kost om te komen tot oplossingsgericht denken en doen. Om duurzame veranderingen te realiseren is echter tijd, geduld en vertrouwen nodig. Vertrouwen wordt veelvuldig genoemd in het boek, de aspecten tijd en geduld van zowel de coach als coachee hadden meer verwoord en uitgelegd kunnen worden.

Hoe haakt het boek in op onze filosofie?

De oplossingsgerichte manier van aanpakken, het simpel houden, voor iedereen toegankelijk maken, dat is wat Cauffman doet en beschrijft. Dit past heel goed in de filosofie die LiDRS hanteert. Als leidinggevende ben je vaak de coach van jouw mensen en daarnaast sta je zelf ook niet stil in je ontwikkeling. Daar waar oplossingsgericht coachen uitgaat van krachtbronnen, de middelen die je kunt inzetten om tot een oplossing te komen, gaat het LiDRS model uit van bouwstenen en kritieke leiderschapseigenschappen. In het LiDRS model zijn coachingsvaardigheden een bouwsteen en maken onderdeel uit van de sturende eigenschappen. Met coachingsvaardigheden weet je het maximale uit een groep of individu te halen door zelf verschillende rollen aan  te nemen (mentor, motivator, luisterend oor) en daarmee zijn ze onmisbaar voor een goede leider. Door de leiderschapseigenschappen te combineren met de coachingsvaardigheden die Cauffman aanreikt, ben je weer een stap dichterbij om coachend leiding te geven! Mocht je zelf als coach werken, dan verdient het de aanbeveling om naast de theorie van Cauffman, ook het LiDRS-model te gebruiken voor snelle inzage en vooruitgang in het coachingsproces. Oplossingsgericht was het toch…